Tag Archives: quảng cáo Facebook không được duyệt

Các nguyên nhân quảng cáo Facebook không được duyệt

Có nhiều lý do khiến quảng cáo Facebook không được phê duyệt. Người chạy quảng cáo đã đọc hết các chính sách quảng cáo Facebook và áp dụng nó chưa? Nếu quảng cáo của  người chạy quảng cáo vẫn bị vô hiệu hóa nhưng  người chạy quảng cáo không hiểu sao lại bị đỏ như […]

Home Facebook ADS Google Seo Liên hệ nhận báo giá