Phân tích địa chỉ web

Phân tích địa chỉ web

Bạn đã thấy chúng ở khắp mọi nơi, ngay cả trên một số biển số nhà nước. Nhưng tất cả những gì của http và .com có ​​nghĩa là gì. Đây là trang web mà tôi đã tham chiếu cho các thông tin sau:
http://www.googleguide.com/web_address.htmlDưới đây là giải thích đơn giản về những gì tạo nên một địa chỉ web:

Trước hết, tên máy tính chính thức cho địa chỉ web là  URL viết tắt của:   Universal Resource Locator .

hình ảnh url

Nguyễn Hoàng đơn vị công tác Google Việt Nam : Cung cấp mã vouchure giảm giá google adword 1350k với giá siêu khuyến mãi  liên hệ ngay. Cảm ơn !

Đây là URL mẫu:

 http: // www . crsd . org / buildings / nj / index.html

http: //  là viết tắt của Hyper Text Transfer Protocol và về cơ bản cho máy tính biết rằng chúng ta đang tìm cách “Transfer” “Hyper Text” (một trang web) từ internet đến máy tính của bạn. Khi gõ một địa chỉ web vào Internet Explorer, bạn thường không phải gõ “http: //” vì máy tính giả định nó.

www  là viết tắt của World Wide Web là phần thân của các quy tắc và giao thức phần mềm tạo nên những gì chúng ta biết là internet. Chỉ là về mọi trang web bạn từng xem là một phần của trang web toàn cầu.

Nguyễn Hoàng đơn vị công tác Google Việt Nam : tư vấn thương hiệu seo từ khóa website, quảng cáo google adword  liên hệ ngay. Cảm ơn !

crsd  trong ví dụ này là viết tắt của Council Rock School District và về mặt kỹ thuật là “tên miền cấp hai

org  là một ví dụ về “tên miền cấp cao” “.org” chủ yếu được sử dụng bởi tổ chức phi lợi nhuận, “.edu” thường được các trường học và trường đại học sử dụng, “.gov” được chính phủ sử dụng và hiện tại “.com” nổi tiếng chủ yếu dành cho các trang web thương mại. Cùng crsd.org  có thể được mô tả là “tên miềncủa khu học chánh”

tòa nhà / nj /  nếu bạn nhớ những ngày cũ củaDOS(trước khi chúng tôi có chuột và thư mục trên màn hình), bạn có thể nhớ chuyển đổi mức thư mục bằng cách sử dụng “/”. Nếu bạn không nhớ OK, nhưng bạn nên biết rằng “/ buildings / nj /” yêu cầu máy tính truy cập thư mục có nhãn “nj” nằm trong thư mục có nhãn “tòa nhà”.

Nguyễn Hoàng đơn vị công tác Google Việt Nam : tư vấn thương hiệu seo từ khóa website liên hệ ngay. Cảm ơn !

index.html  đây là tên tệp thực của trang web này. Cụ thể hơn, “index” là tên của tệp và “.html” là phần mở rộng tệp cho máy tính biết loại tệp đó là gì. “.html” là viết tắt của Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản , là ngôn ngữ mà hầu hết các trang web được viết.

Bây giờ bạn đã biết những phần khác nhau của địa chỉ web là gì.

 

THỰC HÀNH HOẠT ĐỘNG : Cách sử dụng thông tin này. Vâng, nếu ai đó cho bạn thấy một trang web mà họ muốn tham khảo cho một dự án bạn có thể nhanh chóng đánh giá tài nguyên bằng cách xem “tên miền” ở đầu địa chỉ web. Ví dụ, chỉ bằng cách nhìn vào các địa chỉ web, bạn có thể xác định trang web nào là tài nguyên đáng tin cậy nhất để biết thông tin về người Viking không?

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*