Cách tìm kiếm như một chuyên gia

Cách tìm kiếm như một chuyên gia

Internet là lớn, thực sự, thực sự lớn. Và nó tiếp tục phát triển lớn hơn mỗi ngày. Nếu bạn muốn tìm kiếm nó một cách hiệu quả, bạn sẽ cần phải phát triển một vài thủ thuật để giúp bạn thu hẹp tìm kiếm. Dưới đây là một vài điều dễ thực sự để tích hợp vào tìm kiếm tiếp theo của bạn:

Sử dụng dấu +, – và ““ (dấu ngoặc kép)
để thu hẹp tìm kiếm của bạn:

Giả sử bạn đang tìm kiếm những quả táo trên  Google.com . Nếu bạn chỉ cần gõ “quả táo” bạn nhận được 22 triệu lợi nhuận. Một vài trang web khác bạn có thể kiểm tra vào buổi chiều để thu hẹp tìm kiếm. Hãy nói rằng những gì bạn thực sự quan tâm là  táo xanh . Để xem tất cả các trang web táo cũng có từ “xanh” trên chúng, hãy nhập:

Nguyễn Hoàng đơn vị công tác Google Việt Nam : tư vấn thương hiệu seo từ khóa website liên hệ ngay. Cảm ơn !

tìm kiếm1

Bây giờ bạn sẽ chỉ thấy những trang web táo đó cũng có chữ màu xanh lá cây trên chúng.Thật không may, chúng tôi vẫn nhận được gần 6 triệu trang web được trả lại:

tìm kiếm2

Để thu hẹp tìm kiếm hơn nữa, hãy loại bỏ một từ. Ví dụ, một số trang web cũng về Apple Computers để cho phép loại bỏ chúng bằng cách gõ:

search3

Nguyễn Hoàng đơn vị công tác Google Việt Nam : tư vấn thương hiệu seo từ khóa website, quảng cáo google adword  liên hệ ngay. Cảm ơn !

Điều đó giảm khoảng 1 triệu lợi nhuận nhưng chúng tôi vẫn có khoảng 5 triệu trang web để kiểm tra. Cách cuối cùng để thu hẹp tìm kiếm là sử dụng dấu ngoặc kép để thu hẹp tìm kiếm thành cụm từ chính xác. Ví dụ, nếu những gì chúng tôi thực sự quan tâm là  táo smith táo,  chúng tôi có thể thêm rằng để tìm kiếm như thế này:

tìm kiếm4

Bây giờ tôi sẽ chỉ thấy các trang web có từ “granny smith” trên chúng theo thứ tự đó đã đánh vần cách tôi đánh vần chúng. Sử dụng dấu ngoặc kép luôn là một cách tuyệt vời để thu hẹp tìm kiếm và trong ví dụ của tôi, tôi có thể truy cập từ việc có 22 triệu trang web được trả lại từ tìm kiếm ban đầu của tôi cho “táo” khoảng 220.000 theo ví dụ cuối cùng của tôi.

 

Nguyễn Hoàng đơn vị công tác Google Việt Nam : Cung cấp mã vouchure giảm giá google adword 1350k với giá siêu khuyến mãi  liên hệ ngay. Cảm ơn !

THỰC HÀNH HOẠT ĐỘNG : Thử sử dụng +, – và ““ để thu hẹp tìm kiếm trên internet.Kỹ thuật này sẽ hoạt động trong hầu hết các công cụ tìm kiếm, không chỉ Google. Hãy thử ngay hôm nay!

ĐỂ TIẾP TỤC TÌM HIỂU :   Tìm kiếm thêm các cách để cải thiện kỹ thuật tìm kiếm trực tuyến của bạn? Hãy thử tìm kiếm trên internet cho:

Kỹ thuật tìm kiếm nâng cao
Thu hẹp tìm kiếm của bạn
Tìm kiếm hướng dẫn cơ

EX: 180techtips

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*